Φωτογραφία του Μανώλη Marg

Ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018-2023”, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.00 ευρώ, προκήρυξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός προβλέπει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

– Τη διαμόρφωση αναγνωρίσιμης επωνυμίας (branding) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των θεματικών τουριστικών προϊόντων της.

– Την αποκατάσταση της τουριστικής εικόνας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την κατάλληλη επικοινωνιακή καμπάνια.

– Τη δημιουργία ψηφιακού περιεχόμενου και την αναμόρφωση μίγματος marketing, με ενέργειες διαδικτυακής προβολής και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

– Τη συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.

– Την παραγωγή έντυπο προωθητικού υλικού ανά Περιφερειακή Ενότητα, διαφήμιση στο ραδιόφωνο για τα νησιά της Περιφέρειας και καταχωρήσεις σε θεματικά και ειδικά έντυπα.

– Την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης δράσεων και επανασχεδιασμού, που περιλαμβάνουν:

α) Δράσεις καταγραφής της τουριστικής κίνησης και ανάλυσης του προφίλ των τουριστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δραστηριοτήτων στην Π.Β.Α.

β) Δράσεις ανάλυσης της ψηφιακής φήμης και του ψηφιακού αποτυπώματος των προορισμών

Δείτε παρακάτω την περίληψη του διεθνούς διαγωνισμού και στη συνέχεια την αναλυτική προκήρυξη


Το έργο “Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018-2023” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”, Άξονας “Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1.000.000 €.