Την κοινή υπουργική απόφαση (Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.27818/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1648/03-05-2020) με την οποία επιβλήθηκε απαγόρευση των µετακινήσεων των πολιτών εκτός του νοµού όπου διαµένουν και τι προβλέπει σχετικά με τις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενες μετακινήσεις και τα απαραίτητα για τον έλεγχο έγγραφα υπενθυμίζει προς τους πολίτες το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι ο περιορισµός ισχύει έως και τις 06:00 της 18ης Μαΐου και δεν αφορά, μεταξύ άλλων, δηµάρχους, αντιδηµάρχους, περιφερειάρχες, όσους υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάµεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και αραϊατρικό προσωπικό.

Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν και οι συγκεκριµένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η µετακίνηση εκτός νοµού των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελµατικών αναγκών τους που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε άλλον τρόπο.

Συγκεκριµένα, επιτρέπονται:

α) Μετακίνηση εκτός νοµού για εργασία: Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται µε σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούµενο, µε έγγραφη δήλωση του ιδίου.

β) Μετακίνηση εκτός νοµού για λόγους υγείας: Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται µε σχετική ιατρική βεβαίωση.

γ) Μετακίνηση εκτός νοµού για τελετή: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθµού) που πιστοποιείται µε έγγραφη δήλωση του πολίτη.

δ) Μετακίνηση εκτός νοµού για επικοινωνία γονέων µε τα τέκνα τους: Μετάβαση διαζευγµένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, που πιστοποιείται µε έγγραφη δήλωση του πολίτη.

ε) Μετακίνηση εκτός νοµού για µετάβαση στον τόπο της µόνιµης κατοικίας: Εφάπαξ µετάβαση στον τόπο της µόνιµης κατοικίας που πιστοποιείται µε βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης που λαµβάνεται από ιστότοπο η µε αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1. Η µετάβαση µπορεί να γίνει µόνο µια φορά, χωρίς δικαίωµα επιστροφής.

Έλεγχος, πρόστιµο και ποινικές κυρώσεις

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων γίνεται από την Ελληνική Αστυνοµία, τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, τις Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, µε απλή πράξη των αρχών αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιµο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!