Φωτογραφία: Νίκος Δραπανιώτης

Τη νέα σύνθεση της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) 2ου Σάμου και τη νέα συντονίστρια της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου ανακοίνωσε η 2η Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (ΔΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου.

Ειδικότερα, ορίζονται οι:

1. Σταμούλη Ανεζίνα, πολιτισμολόγος MSc, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Τσιώλη Απόστολο, συνταξιούχο στρατιωτικό.

2. Δήμου Ευτυχία, υπεύθυνη για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Καρλοβάσου, με αναπληρώτρια την Κυριακού Ανθούλα. Και οι δύο είναι διευθύντριες Γενικής Ιατρικής. Στην υπεύθυνη χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης 100 ευρώ.

3. Γέννιας Πολυκράτης, δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος του δήμου Δυτικής Σάμου, με αναπληρωτή τον Κάρλα Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο.

Η θητεία της διοικούσας επιτροπής είναι τριετής.