Φωτογραφία του Νίκου Χατζηιακώβου

Έως τις 15 Μαΐου θα υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών, ανακοίνωσε ο δήμος Δυτικής Σάμου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές επί διετίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
3. Εκτύπωση εικόνας αποδοχών, εφόσον υπάρχει.
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας ή ΕΛΤΑ, όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Η διαδικασία αίτησης

Για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο που προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, τα ΚΕΠ λειτουργούν με κλειστή είσοδο και παρέχουν εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προσυνεννόησης ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής.

Για τον λόγο αυτόν:

• Τα δικαιολογητικά 1 και 5 θα αναζητούνται από το ΚΕΠ
• Τα υπόλοιπα θα στέλνονται από τον πολίτη μέσω φαξ ή e-mail

Στοιχεία επικοινωνίας με το ΚΕΠ: τηλ. 22733 50813, fax.: 22733 50840, email.: d.karlovasion@kep.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σύμφωνα με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ ως μειονεκτικές ή/και ορεινές περιοχές της Σάμου θεωρούνται οι εξής:

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!