Σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την μελέτη, αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου της πανδημίας του κoρωνοϊού COVID-19 ανέλαβε η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στη Σάμο.

Οι επιστήμονες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων που εδρεύει στο Καρλόβασι Σάμου οργάνωσαν εστιασμένες δράσεις κατανόησης αλλά και άμβλυνσης των συνεπειών της πανδημίας, όπως η δυναμική καταγραφή και παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων πολλαπλών παραγόντων, η ανάπτυξη εφαρμογών, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων.

Ακολουθούν συνοπτικά ορισμένα πρώτα στοιχεία για τις μέχρι και σήμερα επί μέρους πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από μέλη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων:

1η δράση: Πρωτότυπη πλατφόρμα με δεδομένα για την πανδημία του COVID-19 σε ζωντανό χρόνο, πληροφορίες από ειδικούς και προτάσεις με σχετικούς συνδέσμους για δραστηριότητες όσο μένουμε σπίτι.

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Υπεύθυνοι: Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας, απόφοιτος και επιστημονικός συνεργάτης, Σκιάνης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

2η δράση: Ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής πληροφορικής, με στόχο την πολιτο-κεντρική ενημέρωση για την εξέλιξη του COVID-19, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Antivirus Hackathon για ψηφιακές εφαρμογές αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-1, στην πρώτη φάση του οποίου βραβεύτηκε και προκρίθηκε η ομάδα 5 φοιτητών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ιστοσελίδα δράσης

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.