Φωτογραφία αρχείου από τη σελίδα StoNisi.gr

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του περιφερειακού πυμβουλίου Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Απριλίου 2020, με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για 10 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τη Σάμο έχουν τα εξής:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 367.572,36‬ Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ-ΧΩΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ”

Εισηγητής: Γεώργιος Βασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εισηγήτρια: Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι προσλήψεις που αφορούν την Π.Ε. Σάμου είναι για:

2 Θέσεις Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ
2 Θέσεις Μηχανικών/ Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕ
1 Θέση Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας / Εποπτών Υγείας ΤΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Εισηγήτρια: Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.