Φωτογραφίες από την πρόσφατη (24 Μαρτίου) τελετή παράδοσης-παραλαβής διοικήσεως της 79 ΑΔΤΕ, στο στρατόπεδο “Ανθυπολοχαγού Πεζικού Γεωργίου Βασμανώλη”, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Καθήκοντα επικεφαλής ανέλαβε ο μέχρι πρότινος διοικητής στη Σχολή Πυροβολικού (Νέα Πέραμο Αττικής), ταξίαρχος Περικλής Δούκας.

Ο απελθών διοικητής, Σαμιώτης (από τους Μυτιληνιούς) ταξίαρχος Δημήτριος Βακεντής, που είχε αναλάβει επικεφαλής τον Μάρτιο του 2019, ανέλαβε επιτελάρχης ΑΣΔΕΝ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων), στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε αυστηρά υπηρεσιακό κύκλο, χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων-επισκεπτών.