Ξεκίνησε τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ΚΥΤ Σάμου και άλλων δομών καταγραφής και φιλοξενίας της χώρας.

Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών, ενώ το βασικό κριτήριο είναι η ύπαρξη εντοπιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο firstreception@firstreception.gov.gr, με θέμα στο email «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3ΜΗΝΟΥ».

Στο ΚΥΤ Σάμου θα προσληφθούν 20 άτομα, ενώ στις υπόλοιπες δομές άλλα 130 άτομα, και συγκεκριμένα:

1. ΚΥΤ Λέσβου: 30 άτομα

2. ΚΥΤ Κω:15 άτομα

3. ΚΥΤ Λέρου: 15 άτομα

4. ΚΥΤ Χίου: 20 άτομα

5. ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου: 10 άτομα

6. Δομή Μαλακάσας Αττικής: 20 άτομα

7. Δομή Σιντικής Σερρών: 20 άτομα

Δείτε όλες τις πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ της προκήρυξης των θέσεων: