Ο Chris Jones, συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ που ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Σάμο

Ανοιχτή επιστολή προς τον νέο διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου, ταξίαρχο ε.α, Δημήτρη Αξιώτη, στέλνει ο συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ και μόνιμος κάτοικος Σάμου τα τελευταία 10 χρόνια, Chris Jones.

Ο κ. Jones στην επιστολή του τονίζει τον κίνδυνο “έκρηξης της υγειονομικής βόμβας” στο hotspot και τον περιβάλλοντα καταυλισμό (“ζούγκλα” όπως τον χαρακτηρίζει) και προτείνει μέτρα για τη στέγαση των προσφύγων και μεταναστών σε διάφορους χώρους του νησιού, σε πιο υγιεινές συνθήκες.

Δείτε το αυθεντικό περιεχόμενο της επιστολής στα αγγλικά και παρακάτω την αυτόματη μετάφραση στα ελληνικά:

An Open Letter to Brigadier General Dimitris Axiotis,

Manager of Samos KYT

29th March 2020

Dear Sir,

I believe you must be a most courageous person to take on the position of manager of the Samos KYT [refugee camp] in these extraordinary times. I wish you, with all sincerity, the very best. You have a role and responsibility of monumental importance for all the people living on Samos.

As you will be only too aware, and as the combined police associations of Samos, Lesvos, Chios and the north and south Dodecanese so clearly explained, the refugee camp is a health bomb in the context of the coronavirus pandemic. The overcrowding and poor hygiene facilities in the camp, combined with the physical and psychological vulnerabilities of the refugees makes the Hot Spot and the surrounding jungle extremely vulnerable.

As the world struggles with the pandemic we are seeing governments take unprecedented actions in mobilising resources and initiatives to defeat the virus. We are also seeing a similar explosion in grass roots initiatives as people seek to help and support their fellow human beings. We need nothing less on Samos. It is simply impossible for all of our well beings that we simply wait for the bomb to explode.

It is imperative that we on the island focus our attention on what actions we can take now to make us more safe and to start to plan for what could be a huge health disaster for the island. Some have already started including the play sessions organised last weekend by the refugees themselves helping the children understand why and how to wash their hands. And there are many more.

But the biggest challenge currently concerns the overcrowding in the camp. My view is that we would be mistaken to wait for decongestion whether by the Athens government or the EU. The numbers alone are so big across the frontier islands that they pose a huge logistical problem. And unless there are good facilities on the mainland then it would amount to little more than transferring our health bomb to another place in Greece.

The island itself is not without resources that should now be identified and readied for mobilisation. We have hundreds of empty hotels at this time which could provide healthy accommodation for the refugees. There must now be empty student residences here. What about the monasteries and their empty capacity and army facilities likewise. I believe we have the places on Samos which could be rapidly deployed to eradicate the overcrowding in the camp and jungle. In the current situation the refugees are unable to follow key directives on social distancing and hygiene. This must change and quickly.

Together, and directly involving the talents and energies of the refugees themselves, we can do so much more for ourselves making us all safer and less frightened.

I wish you good health.

Yours sincerely,

Professor Chris Jones, Ambelos, Samos

Ακολουθεί η αυτόματη μετάφραση της επιστολής στα ελληνικά:

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Ταξίαρχο Δημήτρη Αξιώτη, Διευθυντή του ΚΥΤ Σάμου

29 Μαρτίου 2020

Αγαπητέ κύριε,

Πιστεύω ότι πρέπει να είστε ένας πολύ θαρραλέος άνθρωπος να αναλάβετε τη θέση του διευθυντή του Σάμου ΚΥΤ υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Σας εύχομαι, με όλη την ειλικρίνεια, το καλύτερο. Έχετε ένα ρόλο και μια ευθύνη μνημειακής σημασίας για όλους τους ανθρώπους που ζουν στη Σάμο.

Όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά και όπως τόσο καθαρά εξήγησαν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Σάμου, της Λέσβου, της Χίου και των βορείων και νότιων Δωδεκανήσων, ο προσφυγικός καταυλισμός αποτελεί βόμβα για την υγεία στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο υπερπληθυσμός και οι κακές εγκαταστάσεις υγιεινής στο Κ.Υ.Τ, σε συνδυασμό με τις σωματικές και ψυχολογικές ευπάθειες των προσφύγων, καθιστούν το Hot Spot και τη “ζούγκλα “γύρω του εξαιρετικά ευάλωτα.

Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται κατά της πανδημίας, βλέπουμε κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοφανείς ενέργειες για την κινητοποίηση πόρων και πρωτοβουλιών για να νικήσουν τον ιό. Βλέπουμε επίσης μια παρόμοια έκρηξη στις πρωτοβουλίες των λαϊκών ριζών, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους συνανθρώπους τους. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα λιγότερο στη Σάμο. Είναι απλά αδύνατο για όλους μας να περιμένουμε απλά να εκραγεί η βόμβα.

Είναι επιτακτική ανάγκη εμείς στο νησί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε τώρα για να είμαστε πιο ασφαλείς και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε για το τι θα μπορούσε να είναι μια τεράστια καταστροφή για το νησί. Κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν τις περιόδους παιχνιδιού που οργανώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από τους ίδιους τους πρόσφυγες, βοηθώντας τα παιδιά να καταλάβουν γιατί και πώς να πλύνουν τα χέρια τους. Και υπάρχουν πολλά άλλα.

Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα αφορά τον υπερπληθυσμό στο Κ.Υ.Τ. Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν λάθος να περιμένουμε την αποσυμφόρηση, είτε από την κυβέρνηση της Αθήνας, είτε από την ΕΕ. Μόνο οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι στα ακριτικά νησιά, που θέτουν ένα τεράστιο υλικοτεχνικό πρόβλημα. Και αν δεν υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα, τότε απλά θα μεταφερθεί η υγειονομική βόμβα σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Από το νησί δεν λείπουν πόροι που πρέπει τώρα να προσδιοριστούν και να προετοιμαστούν για κινητοποίηση. Έχουμε εκατοντάδες κενά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να προσφέρουν υγιεινή στέγαση στους πρόσφυγες. Τώρα πρέπει να υπάρχουν και κενές κατοικίες φοιτητών. Επίσης τι γίνεται με τα μοναστήρια και την κενή χωρητικότητά τους και τις εγκαταστάσεις του στρατού; Πιστεύω ότι διαθέτουμε τις θέσεις στη Σάμο που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ταχέως για την εξάλειψη του υπερπληθυσμού στο Κ.ΥΤ. και τη γύρω “ζούγκλα”. Στην παρούσα κατάσταση, οι πρόσφυγες δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν βασικές οδηγίες για την κοινωνική αποστασιοποίηση (social distancing) και την υγιεινή. Αυτό πρέπει να αλλάξει και γρήγορα.

Μαζί, και με άμεση συμμετοχή των ταλέντων και των ενεργειών των ίδιων των προσφύγων, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για τον εαυτό μας, καθιστώντας όλους μας πιο ασφαλείς και λιγότερο φοβισμένους.

Σας εύχομαι καλή υγεία.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Chris Jones, Άμπελος, Σάμος

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!