Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, με αφορμή τους ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους που επικρατούν στο νησί και τη σταδιακή μεταβλητή αλλαγή τους σε βορειοδυτικούς, σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από αμελή ελεγχόμενη καύση σε υπαίθριους χώρους.

Ειδικότερα, σε σχετικές οδηγίες, ο διοικητής της, αντιπύραρχος Γεώργιος Μιαούλης, τονίζει ότι πρέπει:

1. Να γίνεται η έναρξη της καύσης πάντα κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας (07:00).

2. Να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο τής υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκαπάνων κλπ).

3. Να μη γίνεται έναρξη καύσης όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά αν υπάρχουν άνεμοι μεγάλης έντασης και υψηλές θερμοκρασίες. Να επιλέγονται ημέρες όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι χαμηλής έντασης.

4. Οι πολίτες να αναφέρουν τηλεφωνικά στο 199 (δωρεάν κλήση) ότι θα προβούν σε καύση, καθώς και το σημείο που θα γίνει, ώστε να υπάρχει εικόνα στην Π.Υ.

«Ευελπιστούμε στην άμεση συνεργασία των συμπολιτών μας, ώστε και να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους και να μην υπάρξει σοβαρό πρόβλημα από έναρξη πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια, ο υπαίτιος θα διώκεται ποινικά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία» ξεκαθαρίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου.