Ανέλαβε από την Τρίτη καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου ο Αρχιπύραρχος Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος.

Ο νέος διοικητής έχει υπηρετήσει στην 1η ΕΜΑΚ, σε πυροσβεστικούς σταθμούς των Αθηνών, στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, την Π.Υ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στην Π.Υ Κέρκυρας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 ως διοικητής σε ολυμπιακή Εγκατάσταση, καθώς και το 2011 ως Διοικητής στους αγώνες Special Olympics (Αθήνα 2011), ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στην Διεύθυνση Οικονοµικών και στην Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, µέχρι πρότινος ως Διευθυντής.

Ο προκάτοχός του, Υποστράτηγος Κουτσούκος Διονύσιος του Ανδρέα κρίθηκε ως ευδοκίµως
τερµατίσας την σταδιοδρομία του.