Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου ανακοίνωσε τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής δικηγόρων που, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου, θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα προσφυγή στο ΣτΕ κατά της με αριθμό 1311/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για επίταξη ακινήτων στη Σάμο.

Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου και τους Δικηγόρους μέλη του Δ.Σ. Σάμου, Θαλασσινό Θαλασσινό, και Ιωάννη Καλτάκη.

Η επιτροπή σε συνεργασία με Δικηγορικό γραφείο Αθηνών, με το οποίο ήδη έχει συμφωνηθεί συνεργασία, θα διεκπεραιώσει τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται και θα προβεί αν κρίνει τούτο απαραίτητο σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διοικητική διαδικασία ακύρωση πράξεων της Διοίκησης προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε σχέση με το προσφυγικό –μεταναστευτικό.